Boekbindatelier Deel 52

WebSite Logo

Cursussen en WorkshopsZakelijke voorwaarden


·        Inschrijving kan per email (info@deel52.nl), per telefoon (0543 523437 of 06 2427 1689) of schriftelijk door het inzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier (Download inschrijfformulier cursus / workshop ).

 

·        Inschrijving houdt tevens in dat men akkoord gaat met de voorwaarden zoals hier omschreven.

 

·        De cursus / workshop vindt plaats op de locatie zoals aangegeven in de omschrijving.

 

·        Mocht de cursus / workshop, om welke reden dan ook, niet door gaan dan wordt men hiervan op de hoogte gesteld en wordt het reeds overgemaakte geld volledig terugbetaald.

 

·        Deelname geschiedt voor eigen verantwoordelijkheid. Dit houdt dus in dat schade aan lijf en persoonlijke eigendommen (of vermissing) voor eigen risico zijn.